НАШЕ ПРАВО 2023 р., №2

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2023 №2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛАС І.Г.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУТІНА ТА РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ЗА СКОЄНІ ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ, ТЕРОРУ І ГЕНОЦИДУ СУПРОТИ УКРАЇНИ І СВІТУ (трагічні наслідки воєнної агресії московії та відповідальність злочинців – юридичний аналіз)
стор. 5

ЕПЕЛЬ О.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТЕРОРИЗМУ ТА ГЕНОЦИДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
стор. 17

КУДЕРСЬКА Н.І.
ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 27

ТАРАСЕВИЧ Т.Ю.
3D-БІОПРИНТИНГ – ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ
стор. 36

ШПАК К.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ: ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ
стор. 43

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.
З’ЯСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛЮ» ТА «НАГЛЯДУ» У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 49

КРУПНОВА Л.В., РЯБЧЕНКО О.П., АРТЕМЕНКО О.В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІВ
стор. 56

КОРОПАТНІК І.М., ЧЕПКОВА К.О.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ (ОФСЕТНИЙ) ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 63

БІСЮК О.С., КОНЬКОВА А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 71

ПТУХІНА О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
стор. 80

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АЛИЕВА Т.И.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
стор. 88

RUSTAMOV R.
SOME CONTROVERSIAL PROVISIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF THE PROSECUTOR AND THE PUBLIC PROSECUTOR AT AZERBAIJAN CRIMINAL JUSTICE
стор. 94

КУШПІТ В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ВОЄННОГО СТАНІВ
стор. 99

ЦИЛЮРИК І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 106

БАРАНЯК В.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ І ЗАГАЛЬНИХ ЗНАНЬ
стор. 110

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОССАК В.М., ГЕРЦ А.А.
ПРЕДМЕТ ІННОВАЦІЙНОГО ДОГОВОРУ
стор. 115

ГРАБИЛЬНИКОВА О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
стор. 121

МУДРИЙ С.М.
ВПЛИВ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄ’КТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
стор. 127

РУМПА Я.С.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ РЕЄСТРОВАНИХ ПАРТНЕРСТВ В УКРАЇНІ
стор. 136

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГОНЧАРОВ М.В.
ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
стор. 144

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

СОКОЛОВА І.О., ШАПОВАЛОВА В.Д., МОСЕЙЧУК К.А.
ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
стор. 150

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЯКИМЧУК Н.Я., ХАПКО Ю.Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
стор. 158

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
стор. 166

КУДЕРСЬКА І.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
стор.172

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

МУЗИЧУК О.М., ГОНЧАРЕНКО Л.Л.
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 178

ДЕМИДЕНКО А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
стор. 184

ЛУК’ЯНИХІНА О.А., ВИГАНЯЙЛО С.М.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАУКИ І ПРАКТИКИ
стор. 192

ШАЙ Р.Я.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
стор. 196

КОВАЛЕНКО Є.В., ПЛЕТНЬОВ О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 201

ПЕТРОВСЬКА С.А., ДЕМЕНТОВ В.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ В ДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
стор. 209

ПОНОМАРЬОВА Я.О., НОВИК М.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 214

ПАНАСЮК О.В., КИСЕЛЬОВ В.М.
СКЛАД ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 219

ПОНОМАРЕНКО Т.О.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І ЗАКОНІВ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ
стор. 224

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О., ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ
стор. 229

МОСКАЛЮК О.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ З ІНШИМИ ПРИНЦИПАМИ ПРАВА ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ
стор. 235