Редакційна колегія

Головний редактор:

Джафарова О.В.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ

Заступник головного редактора:

Кузнєцов Є.В.
головний редактор Західної регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО) (доктор хонорес кауза)

Виконавчий секретар:

Гайдай-Бандурка І.О.
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Члени редакційної ради:

Бандурка О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії юридичних наук, перший віцепрезидент Національної академії правових наук України.

Гусаров С.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії юридичних наук, професор кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Ваолевська Л.А.
доктор наук, професор, керівник Дослідницької служби Верховної Ради України.

Члени редакції:

Ануфрієв М.І.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Борко А. Л.
доктор юридичних наук, професор, декан факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Білас І.Г.
доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ващенко С.С.
доктор юридичних наук, доцент, заступниця директора Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дрозд О.Ю.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки.

Жаровська І.М.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Камінська Н.В.
доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України.

Куйбіда В.С.
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.

Левченко К.Б.
доктор юридичних наук, професор, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики.

Лисенко В.В.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінальної юстиції Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету.

Литвиненко В.І.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.

Личенко І.О.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ” ВНЗ” МАУП”.

Лощихін О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений економіст України, професор кафедри теоретико-правових дисциплін Державного податкового університету.

Миколенко О.М.
доктора юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Назаров В.В.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Подоляка А.М.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Рєзнік О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, секретар Сумської міської ради.

Фріс П.Л.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Навчально-наукового юридичного Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Хавронюк М.І.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Чаплинський К.О.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Шатрава С.О.
доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського національного університету внутрішніх справ.

Шемшученко Ю.С.
доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, радник при дирекції Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.

Шишка Р.Б.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”.

Шутак І.Д.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила.

Щур Б.В.
доктор юридичних наук, професор Член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедрою кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.