НАШЕ ПРАВО 2023 р., №3

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2023 №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЄВСТІГНЄЄВ А.C.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА, СПРЯМОВАНІ НА ПРОВЕДЕННЯ ПІСЛЯВОЄННИХ ВИБОРІВ: ПОЗИЦІЯ ЦВК
стор. 5

КУДІН С.В., ЛОЩИХІН О.М., ФРАНЦУЗ А.Й.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ЖІНКИ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
стор. 11

МОСКАЛЮК О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ ДІЇ НОРМ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В ЧАСІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО СПОСОБУ ТЛУМАЧЕННЯ
стор. 16

ТАРАСЕВИЧ Т.Ю.
ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ПРАВА
стор. 21

ЧИГИР П.Р.
НАРОДОВЛАДДЯ: ВИМІРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
стор. 28

НІКІТІН М.М.
ДІАЛЕКТИКА ТОТОЖНОГО І ВІДМІННОГО В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ
стор. 33

НІКІТІНА О.В.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ЯК ДИСКУРС ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЙОГО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
стор. 39

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НОВІЧЕНКО А.В.
ПОНЯТТЯ ВИДІВ І ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
стор. 44

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., КОСИЦЯ О.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДІВ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
стор. 54

ДОБОШ З.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
стор. 60

ПАСЛАВСЬКА Н.Т.
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
стор. 66

ПТУХІНА О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
стор. 77

САПАРОВА А.О., МАРИНКЕВИЧ К.С.
МІСЦЕ НОТАРІАТУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
стор. 85

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЮХНО О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ТА ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
стор. 92

ШАТРАВА С.О., РЯЗАНЦЕВА І.М., ПАРХАНОВ Г.Р.
ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 103

КІТОВ О.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
стор. 110

СТЕПАНЮК Д.Р.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
стор. 118

ЦИЛЮРИК І., ЮЗЬВЯК Х.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 125

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

MEHDIYEVA S.S.
CONSENT OF PARENTS OR PERSON WHO IS ENTITLED TO CONSENT IN THEIR PLACE AS ONE OF THE MAIN CONDITIONS OF ADOPTION
стор. 130

МУЗИЧУК О.М., ЛУКАШ С.С., ПУРІГА І.П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 134

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАВИН С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
стор. 140

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЛАТКОВСЬКИЙ П.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
стор. 151

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ZAHUMENNYI O.
CONCEPTUAL PRINCIPLES OF USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES DURING INVESTIGATIVE ACTIONS
стор. 157

ЯКОВЕЦЬ І.С.
ПИТАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВА НА РЕПРОДУКЦІЮ ТА РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ПАРТНЕРСЬКИХ СІМЕЙ
стор.163

ЧЕРЕВКО К.О.
НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
стор. 170

ДУМЧИКОВ М.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ
стор. 178

КРАВЧУК М.Ю.
ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ У ПЛОЩИНІ ІНШИХ ПРАВОВИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
стор. 183

МАКСИМОВА Л.О.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ НОРМИ
стор. 188

КАЛАУР І.Р., СІЩУК Л.В.
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
стор. 196

ПОНОМАРЕНКО Т.О., БІЛОУС Т.Л.
ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ, ЇЇ СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ
стор. 205

ЛУК’ЯНИХІНА О.А., ДЕМЕНТОВ В.О., КОБКО Р.В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ
стор. 209

БОРЦЕВИЧ П.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОКРЕМИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
стор. 214

СТАРЧЕНКО В.М.
КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ
стор. 222

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л.В., ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГАРАНТІЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
стор. 228

ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 233