НАШЕ ПРАВО 2022р., №2

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2022 №2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РЯБОШАПКО Л.
КРИМСЬКИЙ ВЕКТОР РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ДЕОКУПАЦІЯ CВІДОМОСТІ ТА ТЕРИТОРІЇ

стор. 5

НАБИЕВ Ф.Г.
НРАВСТВЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ

стор. 11

ЗАГУРСЬКИЙ О.Б.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

стор. 18

БАНДУРКА С.С.
АДВОКАТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

стор. 25

КОТЬКО М.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)

стор. 31

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

МОСКАЛЕНКО О.В., ВАЦ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

стор. 37

ПИСКУН О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУСУ КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

стор. 42

МАРЧЕНКО О.
СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (НАПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ)

стор. 47

МАЛІНОВСЬКИЙ Є.А.
АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

стор. 53

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

стор. 60

КАНЦІР В.С., ДОБРЯНСЬКИЙ М.В.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ НАРИС

стор. 66

ЮХНО О.О., МАТЮШКОВА Т.П.
ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

стор. 74

ТЕТЕРЯТНИК Г.К.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПЛОЩИНУ ТА ПРАКТИКУ «ОБМІНУ ПОЛОНЕНИМИ»: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

стор. 84

БАРАНЯК В.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

стор. 93

КЕЛЬБЯ С.Г.
КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА І КАТЕГОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

стор. 99

СЛУХАЄНКО Ю.М.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

стор. 107

SEVINJ U.H.
LEGAL REGULATION OF HUMAN TRAFFICKING: ІN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW

стор. 116

КЛОЧКОВА В.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАХИСТУ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

стор. 125

ТУРЕНКО Д.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОСУДНОСТІ, ІНШОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ВАД НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

стор. 130

ПАХНІН М.Л.
ФОРМИ КРИМІНОГЕННИХ ВПЛИВІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

стор. 140

ЦИЛЮРИК І.
РОЗГЛЯД СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА

стор. 148

ФЕДОРКО Д.Є.
СПОСОБИ ТА ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

стор. 156

ТРОЙЧУК Р.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

стор. 164

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГРІНЧУК А.
АНАЛІЗ ГЕНЕЗИ СФЕРИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

стор. 172

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МАМЕДОВ Ю.Е.
ВПЛИВ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

стор. 177

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МІРОШНИЧЕНКО В.Р.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

стор. 184

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ПИЛИПЕНКО В.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

стор. 190

ШЕВЦІВ В.М.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ
стор. 195

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., ДУЛІБА Є.В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ТИМЧАСОВИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
стор. 202

ТАТАРИН Н.М.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
стор. 211

БАРАШ Л.Є.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 200 КК УКРАЇНИ
стор. 216

БЕРЧЕНКО Г.В., ТКАЧЕНКО Є.В.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
стор. 223

СУХОНОС В.В.
РОЛЬ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
стор. 228

ЩЕРБАНЮК О.В., СІНЬКЕВИЧ О.В.
РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБОРУ ДОКАЗІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
стор. 236

МУЗИЧУК О.М., ДИМИДЮК К.Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 243

БОДНАР С.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 250