НАШЕ ПРАВО 2023 р., №3

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2023 №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЄВСТІГНЄЄВ А.C.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА, СПРЯМОВАНІ НА ПРОВЕДЕННЯ ПІСЛЯВОЄННИХ ВИБОРІВ: ПОЗИЦІЯ ЦВК
стор. 5

КУДІН С.В., ЛОЩИХІН О.М., ФРАНЦУЗ А.Й.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ЖІНКИ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
стор. 11

МОСКАЛЮК О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ ДІЇ НОРМ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В ЧАСІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО СПОСОБУ ТЛУМАЧЕННЯ
стор. 16

ТАРАСЕВИЧ Т.Ю.
ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ПРАВА
стор. 21

ЧИГИР П.Р.
НАРОДОВЛАДДЯ: ВИМІРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
стор. 28

НІКІТІН М.М.
ДІАЛЕКТИКА ТОТОЖНОГО І ВІДМІННОГО В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ
стор. 33

НІКІТІНА О.В.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ЯК ДИСКУРС ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЙОГО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
стор. 39

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НОВІЧЕНКО А.В.
ПОНЯТТЯ ВИДІВ І ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
стор. 44

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., КОСИЦЯ О.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДІВ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
стор. 54

ДОБОШ З.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
стор. 60

ПАСЛАВСЬКА Н.Т.
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
стор. 66

ПТУХІНА О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
стор. 77

САПАРОВА А.О., МАРИНКЕВИЧ К.С.
МІСЦЕ НОТАРІАТУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
стор. 85

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЮХНО О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ТА ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
стор. 92

ШАТРАВА С.О., РЯЗАНЦЕВА І.М., ПАРХАНОВ Г.Р.
ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 103

КІТОВ О.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
стор. 110

СТЕПАНЮК Д.Р.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
стор. 118

ЦИЛЮРИК І., ЮЗЬВЯК Х.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 125

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

MEHDIYEVA S.S.
CONSENT OF PARENTS OR PERSON WHO IS ENTITLED TO CONSENT IN THEIR PLACE AS ONE OF THE MAIN CONDITIONS OF ADOPTION
стор. 130

МУЗИЧУК О.М., ЛУКАШ С.С., ПУРІГА І.П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 134

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАВИН С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
стор. 140

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЛАТКОВСЬКИЙ П.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
стор. 151

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ZAHUMENNYI O.
CONCEPTUAL PRINCIPLES OF USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES DURING INVESTIGATIVE ACTIONS
стор. 157