НАШЕ ПРАВО 2022р., №1

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2022 №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М.
РОЗВИТОК НОВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА ТА ТЕОРЕТИЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

стор. 5

СЕРЕДЮК В.Ю.
ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

стор. 10

КУДІН С.В., ЯЦИШЕНА Г.А.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗДОРОВ’Я В ЧЕХІЇ ТА ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РАКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ

стор. 18

ХАЛЮК А.В., ПАНФІЛОВА Ю.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

стор. 26

ЖИДОВЦЕВА О.С.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

стор. 33

ЖАРОВСЬКА І.М., МАТЯШОВСЬКА Р.Ю.
ВИБОРЧІ ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

стор. 40

СЕРДЮК О.О., АВСЄЄВИЧ В.П., ПИЛИПЕНКО Є.М.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У СУЧАСНИХ УМОВАХ

стор. 46

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КУРКО М.Н., ДІДЕНКО С.В.
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

стор. 53

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ

стор. 60

ГАЮР І.Й.
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ ВИДІВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ)

стор. 71

КОВАЛЬОВА О.В.
ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

стор. 78

ЛАБА С.В.
НАЦИСТСЬКА СИМВОЛІКА ЯК ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.436-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

стор. 84

ПАХНІН М.Л.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (МЕДІА)

стор. 89

СИЗОНЕНКО А.С.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

стор. 100

МАРТЬЯНОВ С.С.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАЙМАНСТВО

стор. 107

БУТЕНКО В.Б.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

стор. 111

ШУГАЛО А.Я.
СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

стор. 118

ЧАЙКА І.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АНАЛІТИЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

стор. 124

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б., ЛЕВИЦЬКА А.А.
УМОВИ ДІЙСНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

стор. 129

РУДАНЕЦЬКА О.С., ХОМКО Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

стор. 137

ПОГОРІЛЕНКО А.В.
ПІДПИСАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

стор. 144

ПІДДУБНА В.Ф.
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

стор. 152

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БЕРЕЖНИЦЬКА Г.І.
ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЖИТЛОВОГО ТА ГАРАЖНОГО БУДІВНИЦТВА

стор. 158

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

MOJDEH P.
THE STATUS OF WOMEN IN EUROPEAN LAW

стор. 164

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

КАНЦІР В.С.
ФІЛОСОФСЬКІ ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

стор. 169

РЕЦЕНЗІЇ

ГРЕЧЕНКО В.
ВІД ГЕНЕРАЛЬНИХ СЕКРЕТАРІВ ДО МІНІСТРІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (З ПРИВОДУ МОНОГРАФІЇ О.М. БАНДУРКИ «СЕКРЕТАРІ, НАРКОМИ, МІНІСТРИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В 1917-2022 РОКАХ» (ХАРКІВ: МАЙДАН,2022.544 С.).

стор. 175

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ЖУКОВА Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД
стор. 178

СКРЕКЛЯ Л.І., САДУЛА Л.М., СТИРАНКА М.Б.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКУ АБО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ ЧИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
стор. 183

КОБКО Є.В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 188

МАЛІНОВСЬКИЙ Є.А., БІСЮК О.С.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
стор. 194

ЗОТОВ Н.М., ЛЕХ Р.В., СОКОЛОВСЬКИЙ М.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
стор. 199

СУХОРЕБРА Т.І.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
стор. 205

БОНДАРЕНКО О.С., КУЛІШ А.М.
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: СУДОВА КОРУПЦІЯ ЯК ПРОЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ
стор. 209

МУЗИЧУК О.М., ВАСИЛЕНКО М.Є.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 214

МОСКАЛЮК О.В.
РОЛЬ ФАКТИЧНИХ ПРЕЗУМПЦІЙ В ПРОЦЕСІ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ
стор. 219

БОДНАР С.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 224

ГРИБАН М.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА БЕЗПЕКОЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
стор. 230

БЕРШОВ Г.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 236