Наше Право. 2017 р., № 01

PDF АРХІВ: Наше Право. 2017 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Степанович
Проблеми виборів депутатів місцевих рад … стор. 5

ПАМПУРА Максим Валерійович
Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні … стор. 13

МУЗИКА Марія Петрівна
Дихотомічна схема «класика – посткласика» як інструментарій філософсько – правового дослідження ірраціонального у праві … стор. 20

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГУСАРОВ Сергій Миколайович 
Деякі питання оптимізації структури національної поліції України … стор. 27

ТРОЯН Вадим Анатолійович
Особливості публічно-сервісних повноважень національної поліції у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави … стор. 33

ЩОКІН Ростислав Георгійович
Правове регулювання галузі освіти в Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку … стор. 43

ПОДОЛЯКА Сергій Анатолійович 
Протидія корупції в органах прокуратури як об’єкт
адміністративно-правового наукового дослідження … стор. 48

КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна
Компетенція органів національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах … стор. 54

ФЕЛИК Василь Іванович
Місце національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень ... стор. 62

ГРИМИЧ Майя Костянтинівна
Правова природа та сутність судових актів як джерела адміністративного процесуального права … стор. 67

БОЛЬБІТ Юрій Леонідович
Форми та методи державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів … стор. 72

БУРБИКА Віталій Олександрович
Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами … стор. 78

СМОЯН Оганес Артурович
Система суб’єктів адміністративної юстиції України … стор. 84

ВЛАЩЕНКО Сергій Сергійович
Перспективи удосконалення реалізації місцевими органами влади права особи на доступ до публічної інформації … стор. 88

ПАСТЕРНАК Ігор Миколайович
Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з правоохоронними органами  … стор. 96

БАНДУРКА Сергій Сергійович
Приватний підприємець, як об’єкт адміністративно-правового захисту … стор. 104

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР Володимир Степанович,
СЕРКЕВИЧ Ірина Ростиславівна

Видозміни тероризму у сучасному соціальному середовищі … стор. 108

ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович
Деякі особливості початку досудового розслідування щодо осіб, зазначених у статті 480 КПК України, у разі вчинення ними корупційного злочину … стор. 114

ВОЗНЮК Андрій Андрійович
Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи: актуальні проблеми кваліфікації та перспективи вдосконалення законодавства … стор. 122

КОРОВАЙКО Олександр Іванович
Забезпечення судом реалізації міжнародних стандартів права на свободу та особисту недоторканність підозрюваного … стор. 128

СЛІНЬКО Катерина Миколаївна
Функція Правосуддя У Кримінальному  Процесі … стор. 134

ОВОД Катерина Костянтинівна
Кримінально-правова характеристика предмету підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) … стор. 139

ГРИНЮК Володимир Олексійович
Розвиток наукового дослідження функції обвинувачення у кримінальному процесі … стор. 145

НОСАЧ Андрій Володимирович
Компетенція Служби безпеки України з протидії тероризму … стор. 153

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

БУЛЕЦА Сібілла Богданівна,
ЗАБОРОВСЬКИЙ Віктор Вікторович

Самозахист пацієнта та лікаря … стор. 159

КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович,
НАЗИМКО Олена Вікторівна

Інститут колективних переговорів у сфері мореплавства
за змістом норм сучасного міжнародного трудового права … стор. 164

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Тетяна Анатоліївна
Удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері … стор. 172

ХАТНЮК Наталія Сергіївна
Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україні … стор. 178

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

СТОЯНОВА Галина Петрівна
Способи вчинення крадіжок з житлових будинків садибного типу … стор. 184

СУГАК Олексій Вікторович
До проблеми визначення мети, принципів та напрямків адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності … стор. 191

НАУМЕНКО Катерина Сергіївна
Зарубіжний досвід удосконалення оцінювання персоналу установ виконання покарань та можливості його використання в Україні … стор. 219

ВАСИЛЕНКО Віктор Михайлович
Контроль громадських об’єднань за діяльністю Національної поліції… стор. 225

СТАРОСТА Віталій Іванович
Зміст та особливості юридичного забезпечення закладів вищої освіти … стор.231

ЛУКІН Богдан Павлович
Сутність фізичної культури і спорту як об’єкту контролю та нагляду … стор. 237

ТАТАРИН Назарій Миколайович
Нормативно-правове регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у пострадянський період … стор. 242

БОДНАР Сергій Вікторович
Суб’єкти забезпечення державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти … стор. 249