Наше Право. 2016 р., № 03

PDF АРХІВ: Наше Право. 2016 р., № 03

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пампура М.В.
Демократизація як особливий різновид процесу політичної трансформації: зміст та специфіка …стор. 5

Савелій С.С.
Позитивні дії: термінологія та типологія заходів … стор. 11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Райнін І.Л.
Соціально-правова підтримка учасників антитерористичної операції як невідкладне завдання обласної державної адміністрації … стор. 20

Євдокіменко С.В.
Особливості взаємодії експерта-економіста з учасниками кримінального провадження на етапі досудового розслідування … стор.25

Ільков В.В.
Застосування джерел адміністративно-процесуального права України під час розгляду питань щодо сплати судового збору при розгляді справ з податкових правовідносин … стор. 29

Закаленко О.В.
Актуальні питання виокремлення елементів адміністративного позову … стор.34

Осадчий А.Ю.
Теоретичні засади юрисдикції адміністративних судів … стор.40

Коропатнік І.М.
Проблемні питання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України… стор. 46

Долженко К.І.
Напрямки удосконалення нормативно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки регіону в інтераційних умовах … стор.50

Негодченко В.М.
Суб’єкти формування та реалізації державної інформаційної політики у сфері правопорядку… стор. 57

Коваленко Н.В.
Системний та біхевіористський пiдхoди дo визначeння пoняття адміністративно-правoвoгo рeжиму … стор.65

Харенко О.В.
Правові засоби саморегулювання у сфері діяльності друкованих засобів масової інформації … стор.71

Шатерніков М.І.
Завдання господарських судів як суб’єкт адміністративного права… стор. 77

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Литвиненко В. І.
Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності та його адаптація в Україні  … стор.83

Татаров О.Ю.
Проблеми адвокатської діяльності у кримінальному провадженні … стор.88

Артемов В.Ю., Жалубак В.М.
До питання про правову презумпцію ризику … стор.95

Іщук О.С.
Складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури… стор. 101

Луценко Ю.В., Спірін А.І.
Історія розвитку законодавства про Кримінальну відповідальність за шпигунство на теренах України … стор. 106

Джужа А.О.
Цивільно-правові засади віктимізації жертв неправомірних дій посадових осіб органів публічної адміністрації … стор. 112

Лосич Т.С.
Суб’єктивна сторона у складі «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного» (ст. 377 Кримінального кодексу України) … стор. 118

Клименко О.А.
Генезис кримінально-правової протидії та запобігання шахрайству у сфері надання туристичних послуг … стор. 124

Ковальчук О.І.
Тяжкі наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч.2 ст.375 кримінального кодексу України… стор. 131

Пекар П.В.
Особливості кримінальної відповідальності за пропаганду війни в законодавстві європейських країн … стор. 136

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Гринько А.А., Матвєєв П.С.
Правовий аналіз законодавчих ініціатив щодо впорядкування відносин суб’єктів господарювання з іноземним елементом офшорних юрисдикцій… стор. 143

Карплюк О.І.
Деякі особливості імплементації стандартів європейського правосуддя в цивільному судочинстві України … стор. 151

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Симов’ян В.С.
Необхідність формування та обігу кредитних історій у сучасних умовах діяльності акціонерного банку… стор. 157

Бандурка С.С.
Фінанси та фінансові правовідносини в контексті фінансової діяльності підприємства …стор. 162

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Калітинський В.М.
Філософсько-правове дослідження складових правового ідеалу … стор.168

Єрмакова Г.С.
Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості … стор.174

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

Приходько А.А.
Визначення предмета крадіжки в кримінальному праві України … стор.180

Шуба Б.В.
Корпоративні відносини та порядок розгляду корпоративних спорів … стор.187

Семенишин Н.А.
Правовые основы применения оружия как способ предупреждения разбойных нападений на банки в зоне проведения антитерростической операции … стор.194