Журнал НАШЕ ПРАВО №4 2019

nashe-pravo-PDFPDF АРХІВ:
ЖУРНАЛ НАШЕ ПРАВО
№4 2019

ЗМІСТ
Журналу «НАШЕ ПРАВО» №4 2019

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВа, конституційне право

РОЗВАДОВСЬКИЙ В.І.
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 5

ТЕРЕМЦОВА Н.В., АБДУЛЛАЄВ М.Ф.-огли
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 11

ЛЕВЧУК М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОКИМАСІЇ В СТАРОДАВНІХ АФІНАХ
стор. 17

АНТОШКІНА В.К.
СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ, СПОСОБИ, ОБСЯГ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНОЛОГ ІЇ ТЛУМАЧЕННЯ
стор. 23

ДЕНИСЮК Л.М.
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ В УКРАЇНІ
стор. 32

Адміністративне правО

КУРКО М.Н.
ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
стор. 39

БОРТНИК Н.П., ХОМИШИН І.Ю.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
стор. 45

ІВАНОВ Д.В.
ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СПЕЦИФІКА ВІДЕО-, АУДІОМАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ОХОРОНИ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ .
стор. 50

КАПІТАН О.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
стор. 54

ABRINY A.
EXTRA-JUDICIAL WAYS OF RESOLVING LEGAL DISPUTES USED IN THE PRACTICE OF BUSINESS ACTIVITY
стор. 61

Кримінальне право,
кримінальний процес та криміналістика

КАПЛЯ О.М.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
стор. 67

БЄЛІКОВ К.А., ПРИХОДЬКО А.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ВУЛИЧНИХ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
стор. 72

МАСЛОВА Н.Г.
ОРІЄНТУЮЧА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ РАДИКАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
стор. 79

СИЙПЛОКІ М.В.
ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКУ ТА ПРИВАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
стор. 86

ГАНЕНКО І.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ІМУНІТЕТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
стор. 93

КИСЬКО А.І.
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ
стор. 101

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

ГЕРЦ А.А., ТУРЧИН Л.Я.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
стор. 108

міжнароднЕ ПРАВО

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
стор. 117

ШАХБАЗЯН К.С.
СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН
стор. 124

УСТИМЕНКО Б.М., УСТИМЕНКО Т.П.
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ
стор. 134

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АНДРУЩЕНКО Г.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ, ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ
стор. 139

КОВАЛЕНКО А.А.
ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 148

КОВРИГА М.М.
ВИНИКНЕННЯ ТА ПОХОДЖЕННЯ КРИПТОВАЛЮТ, ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ
стор. 153

ДОЛЖЕНКОВ О.В.
ВІДНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ
стор. 158

ФІЛОСОФІЯ та ПСИХОЛОГІЯ права

ВАНДЖУРАК Р.В.
СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ДОСОКРАТИЧНОГО ПЕРІОДУ
стор. 164

Дискусії, обговорення, актуально

ВОВЧУК Л.С.
ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО
стор. 176

БУДЗИК Б.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
стор. 180

КАПУШ І.І.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 
стор. 184

ЛЕДВІЙ О.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ 
стор. 189

БОРИСОВ С.Г.
ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ
НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ 
стор. 195