ПРО НАС

Співзасновники журналу «НАШЕ ПРАВО»

  • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  • КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
  • МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  • ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
  • КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  • ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ
  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головний редактор:
Editor-chief
Джафарова О.В. (Jafarova O.)

Заступник головного редактора:
Deputy editor
Кузнєцов В.Ф. (Kuznetzov V.)
Яковина М. М. (Yakovyna M.)
Відповідальний секретар:
Executive secretary
Бандурка І.О. (Bandurka І.)

Редакційна колегія:
Editorial board

Бандурка О.О. (Bandurka O.)
Вовк В. Я. (Vovk V.)
Головко О. М. (Golovko O.)
Жаровська І. М. (Zharovska I.)
Кириченко Ю.М. (Kyrychenko J.)
Клюєв О.М. (Klyuyev О.)
Куйбіда В.С. (Kuybida V.)
Марчак В.Я. (Marchak V.)
Меленко С.Г. (Melenko S.)
Монаєнко А. О. (Monayenko A.)
Музичук О.М. (Мuzychuk O.)
Нор В.Т. (Nor V.)
Савченко А.В. (Savchenko A.)
Самєдова Шахла (Баку) (Samedova Sh.)
Стародубцев А.А. (Starodubcev А.)
Тацій В.Я. (Tatsyi V.)
Тіщенко М.М. (Tishchenko M.)
Христинченко Н.П.  (Hristinchenko N.)
Черновський  О.К. (Chernovsky O.)
Юхно О. О. (Uhno O.)
Ярмиш О.Н. (Yarmish O.)

Голова ради:
/Chief of the editorship/
Бандурка О.М. (Bandurka O.)               

Заступники голови ради:
/deputy Chief of the editorship/
Гусаров С.М. (Gusarov S.)
Савченко Л.А. (Savchenko L.)

Редакційна рада
/Еditorship/

Ануфрієв М.І. (Anufriev N.)
Білас І.Г. (Bilas I.)
Бортник Н.П. (Bortnik N.)
Дьомін Ю. М. (Dyomin U.)
Ісламов Хайям (Баку) (Islamov Kh.)
Камінська Н.В. (Kaminska N.)
Курко М.Н. (Kurko M.)
Левченко К. Б. (Levchenko K.)
Личенко І. О. (Lichenko I.)
Лощихін О.М. (Loschyhyn O.)
Луценко Ю. В. (Lutsenko Y.)
Назаров В.В. (Nazarov V.)
Опришко В.Ф.  (Opryshko V.)
Подоляка А.М. (Podolyaka A.)
Покатаєва О. В.  (Pokаtayeva O.)
Cереда В.В. (Sereda V.)
Сімов’ян С.В. (Simoviyan S.)
Фріс П.Л. (Fris P.)
Хавронюк М.І. (Havroniuk V.)
Шатрава С.О. (Shatrava S.)
Шемшученко Ю.С. (Shemshuchenko U.)
Шишка Р.Б. (Shishka R.)
Шутак І. Д. (Shutak I.)
Щур Б.В. (Shur B.)

 

UNESCO-SOCIO

Західно регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО

Наші реквізити:

вул. Львівська, 49, Київ, Україна, 03179

E-mai:   k9907@i.ua  /  np9907@mail.ru

Тel.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Виписка з переліку за № 1007)

Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата
1007 НАШЕ ПРАВО Західно-регіональна асоціація клубів “ЮНЕСКО”, Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКО-СОЦІО” юридична 22.12.2016
(перереєстрація)