ПРО НАС

Співзасновники журналу «НАШЕ ПРАВО»

  • Харківський національний університет внутрішніх справ
  • Кримінологічна асоціація України
  • Міжрегіональна академія управління персоналом
  • Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО
  • Національна академія правових наук України
  • Міністерство юстиції України, Академія юридичних наук Молдови

Головний редактор:

Джафарова О.В. доктор юрид. наук, професор,  професор кафедри поліцейської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).

Заступники головного редактора:

Кузнєцов В.Ф. Голова Правління Західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО , доктор хонорес кауса
Яковина М.М. кандидат юрид. наук

Відповідальний секретар:

Бандурка І.О. доктор юрид. наук, професор ХНУВС

Члени редакційної ради:

Бандурка О.М. доктор юрид. наук, професор, академік АПН України, Заслужений юрист України, народний депутат України I, II, III, IV скликань, генерал-полковник
Гусаров С.М. доктор юрид. наук, професор, Заслужений юрист України, Ректор ХНУВС, генерал-полковник міліції
Савченко Л.А. доктор юрид.  наук, професор, проректор Київського міжнародного університету

Члени редколегії:

Ануфрієв М.І. доктор юрид. наук, професор МАУП, член-кореспондент Міжнародної кадрової Академії, генерал-полковник міліції
Білас І.Г. доктор наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського націон. Університету ім. Т. Шевченка, генерал-полковник
Дьомін Ю.М. доктор юрид. наук, професор, державний радник юстиції 2 класу, заступник Генерального прокурора України
Жаровська І. М. доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
Камінська Н.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ
Куйбіда В.С. доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, президент Національної академії державного управління при Президентові України
Курко М.М. доктор юрид. наук, професор, Заслужений юрист України, ректор МАУП, генерал-лейтенант міліції
Левицький Т.І. кандидат юрид. наук, доцент кафедри між нар. права, декан ф-ту між нар. права і бізнесу Інституту післядипломної освіти Льв. нац.  унів. ім. І.Франка
Левченко К.Б. доктор юрид. наук, професор, кандидат філос.. наук, доцент, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»
Литвиненко В.І. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного права МАУП
Личенко І.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
Лощихін О.М. доктор юр. наук, професор, декан юрид.  ф-та Академії муніципального управління, декан кафедри теорії, історії держави і права та конституц. права, Заслужений економіст України
Луценко Ю.В. кандидат юрид. наук, заступник Голови управління по боротьбі з корупцією та орг. злочинністю Центрального управління СБУ
Марчак В.Я. доктор юридичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені В. Федьковича.
Назаров В.В. доктор  юрид. наук, професор, зав. кафедрою Національного університету державної фіскальної служби України
Подоляка А.М. доктор юрид. наук, професор, зав. кафедрою  МАУП, генерал-полковник МВС України
Фріс П.Л. доктор юрид. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВО України, завідувач кафедри крим. права юридичного Інституту Прикарпатського націон. університету ім. В.Стефаника
Хавронюк М.І. доктор  юрид. наук, професор кафедри кримін. права та кримінології КНУ ім. Т.Шевченка
Черновський О.К. доктор юридичних наук, завідувач кафедри юридичної психології Чернівецького національного університету імені В. Федьковича
Шемшученко Ю.С. доктор  юрид. наук, професор, академік НАНУ та академік АПрНУ, Почесний ректор Київського університету права НАНУ, директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ
Шишка Р.Б. доктор юрид. наук, професор,  ф-т права та психології Макеївського економіко-гуманіт. Інституту
Шутак І.Д. доктор юрид. наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права ім. короля Данила Галицького
Щур Б.В. доктор юрид. наук, радник Міністра внутрішніх справ, генерал-лейтенант

UNESCO-SOCIO 

Західно регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО

Наші реквізити:

вул. Львівська, 49, Київ, Україна, 03179

E-mai:   k9907@i.ua

Тel.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58