ПРО НАС

UA

EN

Співзасновники журналу «НАШЕ ПРАВО»

  • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  • КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
  • МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  • ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
  • КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  • ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ
  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Головний редактор:
Джафарова О.В.
Заступник головного редактора:
Кузнєцов В.Ф.
Яковина М. М.
Відповідальний секретар:
Бандурка І.О.
Редакційна колегія:
Бандурка О.О.
Вовк В. Я.
Головко О. М.
Жаровська І. М.
Кириченко Ю.М.
Клюєв О.М.
Куйбіда В.С.
Марчак В.Я.
Меленко С.Г.
Монаєнко А. О.
Музичук О.М.
Нор В.Т.
Савченко А.В.
Самєдова Шахла (Баку)
Стародубцев А.А.
Тацій В.Я.
Тіщенко М.М.
Христинченко Н.П. 
Черновський  О.К.
Юхно О. О.
Ярмиш О.Н.
Заступники голови ради:Голова ради:
Бандурка О.М.            
Гусаров С.М. 

Савченко Л.А.
Редакційна рада
Ануфрієв М.І.
Білас І.Г.
Бортник Н.П.
Дьомін Ю. М.
Ісламов Хайям (Баку)
Камінська Н.В.
Курко М.Н.
Левченко К. Б.
Личенко І. О.
Лощихін О.М.
Луценко Ю. В.
Назаров В.В.
Опришко В.Ф. 
Подоляка А.М.
Покатаєва О. В. 
Cереда В.В.
Сімов’ян С.В.
Фріс П.Л.
Хавронюк М.І.
Шатрава С.О.
Шемшученко Ю.С.
Шишка Р.Б.
Шутак І. Д.
Щур Б.В.


UNESCO-SOCIO
 

Західно регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО

Наші реквізити:

вул. Львівська, 49, Київ, Україна, 03179

E-mai:   k9907@i.ua  /  np9907@mail.ru

Тel.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Виписка з переліку за № 1007)

Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата
1007 НАШЕ ПРАВО Західно-регіональна асоціація клубів “ЮНЕСКО”, Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКО-СОЦІО” юридична 22.12.2016
(перереєстрація)