НАШЕ ПРАВО 2023 р., №4

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2023 №4

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ПАНЧЕНКО І.М.
БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 5

ORUJOV B.
THE PLACE AND MUTUAL RELATIONSHIP OF THE RIGHT TO FREE ENTERPRISE IN THE SYSTEM OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
стор. 10

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ФРОЛОВА О.Г.
ПОНЯТТЯ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я” ТА “ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
стор. 20

КАПЛОНЮК А.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
стор. 26

КРУГЛИК Б.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ АГРОСЕКТОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
стор. 32

ДИШЛЕВА О.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА МЕЖ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
стор. 39

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В., ВОЛОВЕЦЬ С.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСТРАДИЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ
стор. 48

КУЦ В.М., ТРИНЬОВА Я.О.
ЗАСУДЖЕННЯ БЕЗ ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 54

МАКАРОВА О.П.
СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ
стор. 61

БАРАНЯК В.М.
СИСТЕМА ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 67

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ У МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 74

МЕТЕЛЬСЬКИЙ І.Д., ДЗЮРБЕЛЬ А.Д.
МІСЦЕ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
стор. 80

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МОСКАЛЮК Н.Б., ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ТА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
ст
ор. 85

ЮРКО С.С.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
стор. 92

КОВАЛЕНКО Р.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
стор. 99

ТЕРЕХ О.А.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
стор. 105

ТАРАСЮК І.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ОБ’ЄКТОМ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
стор. 111

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАНЦІР В., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ «ЗЛОЧИНІВ АГРЕСІЇ» ОКРЕМИМИ НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
стор. 117

РОЗУМ І.О., БЕСЧАСНОВА А.О.
ДО ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
стор. 122

ШПАКОВИЧ О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЛІЗІ АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ
стор. 129

КАВИН С.
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 135

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БОРТНЯК К.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАУКИ В УКРАЇНІ
стор. 146

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

МУЗИЧУК О.М., РУСЕЦЬКИЙ А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 154

ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРОБОРОНПРОМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 161

СЕЛЮКОВ В.С.
ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
стор. 166

ЮХНО О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ОБГРУНТОВАННОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ, ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 173

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О., СИЧОВА В.В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ
стор. 183

ДУЛІБА Є.В., ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У СПОРАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
стор. 188

ВОЮЦЬКА В.С.
ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ
стор. 196

МАНИК О.В.
ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ
стор. 203

СЛОМА В.М.
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
стор. 211

ГНАТІВ О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В СІМЕЙНИХ СПОРАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 216

DASHKEVYCH S.
THE PROCEDURE FOR HOLDING THE POSITION OF JUDGE IN CERTAIN FOREIGN COUNTRIES
стор. 221

МОСКАЛЮК О.В.
ТЛУМАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В РОЗРІЗІ ПРОБЛЕМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
стор. 230