НАШЕ ПРАВО 2021 р., №4

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2021 №4

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

АЛИЕВ И.М.
МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ПРИ COVID-19
стор. 5

НОВІЧЕНКО А.
ПОЛІЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ГРОМАДИ. ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
стор. 12

ЛІСОВА К.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВНИЧОГО ТОВАРИСТВА У ПРАЗІ (1920-1930-ТІ РР.)
стор. 20

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИЧЕНКО І.О.
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
стор. 26

КОБКО Є.В., КОБКО В.А., САМІЛО А.В.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
стор. 33

БУГА Г.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
стор. 41

ШЕВЧУК Н.В., ГОРИН І.В., КАТУШИНСЬКА К.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 49

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В.Л., КАНЦІР В.С.
ОКРЕМІ ІСТОРИЧНІ НАРИСИ ДО РОЗУМІННЯ СТАТТІ 437 КК УКРАЇНИ
стор. 55

ЮЛДАШЕВ О.Х., ОЗЕРАНСЬКА С.І.
ЗАКОН ПРО ОЛІГАРХІВ – ЗАСІБ «ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ» АБО ФІКЦІЯ?
стор. 60

БАНДУРКА С.С.
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 70

NAGHIYEV E.
THE CONCEPT OF INTERNATIONAL TERRORISM
стор. 76

ПАХНІН М.Л.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДИФАМАЦІЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
стор. 73

КУШПІТ В.П.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
стор. 89

ЦИЛЮРИК І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
стор. 95

САДУЛА Л.М., ЛУЦИК Д.В., ШЕЛЬМУК Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ
стор. 103

ЛАВРІНЕНКО Д.В.
РОЛЬ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 108

КОЖУШКО С.О.
СТАН КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
стор. 114

ПОПАДИНЕЦЬ Г.О., ГЛИВЧАК О.
АДВОКАТУРА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРАВОСУДДЯ
стор. 123

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛАШКУН А.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ
стор. 129

ЮРЧЕНКО В.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА (НА ПРИКЛАДІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ)
стор. 136

КРАВЧУК О.В., БАСЮК М.В., ГАЮР І.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В МЕЖАХ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 141

ТУПИЦЬКА Є.О.
СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
стор. 149

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ГОЛОВІНА В.А., ГОРДІЄНКО С.К.
ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДО ЄС: ДОСТУП ДО РИНКУ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ
стор. 154

БЕРЕЖНИЦЬКА Г.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 161

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

КУЗІВ І.-М.І., КУЗІВ І.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИМОГ СУЧАСНОГО СВІТУ
стор. 168

РЯБЧЕНКО О.П.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОПОРЯДКУ
стор. 172

ПОНОМАРЕНКО О. В.
ПОКАРАННЯ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЧИ ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК
стор. 178

БОВДИР О.С., ТИМЧЕНКО О.В., САМКОВА О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ СОЦІОФОБІЇ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 184

СТАШЕВСЬКИЙ О.М., ДЖУНЬ В.В.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
стор. 190

КОБКО Є.В.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
стор. 195

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ
стор. 202

САВЧУК Р.М.
СУЧАСНА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
стор. 208

КОРНЄВ О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ СЛУЖБОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 215

РОМАНСЬКИЙ І.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 221