НАШЕ ПРАВО 2021 р., №3

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2021 №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ОРТИНСЬКА Н.
ПРАВА ПАЦІЄНТА: АНАЛІЗ МЕДИКО-ЕТИЧНИХ ПИТАНЬ
стор. 5

НОВІЧЕНКО А.
ПАРТНЕРСТВО МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИН
стор. 9

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М., РУДАНЕЦЬКА О.С.
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР
стор. 16

ХРОМОВ А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДІЛОВОДСТВА
стор. 21

ЄВДОКІМЕНКО С.А., КОВАЛЕНКО А.А.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
стор. 28

ПАСЛАВСЬКА Н.
СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В СВЯЩЕННІЙ РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ (XV-XIX СТ.)
стор. 34

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАНДУРКА І.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОГО
стор. 43

КРАВЧУК О.В., ТУРОВЕЦЬ Ю.М., ОСМОЛЯН В.А.
ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У СУДІ (НА ПРИКЛАДІ СУДОВО-АВТОРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ)
стор. 54

КРЕТ Г.Р.
СТАНДАРТИ ФОРМУВАННЯ ДОСТАТНЬОЇ СУКУПНОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 60

СИЗОНЕНКО А.С.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 67

КОПАНЧУК В.О.
ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ФОРМУВАННІ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ ЩОДО НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ
стор. 75

ИСБЕНДИЯРОВ Г.К.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
стор. 80

ЖУЧЕНКО Є.Ю.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
стор. 87

ОЛІЙНИК Х.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПЛАНУВАННІ, ПІДГОТОВЦІ, РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТА ВЕДЕННІ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
стор. 97

ГАЮР І.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, А САМЕ: ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
стор. 103

ПАХНІН М.Л.
ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ)
стор. 110

ЮРІКОВ О.О.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У XIX СТ.
стор. 118

БУНДЗ Р.О.
ПАРАДИГМА ЖОРСТОКОСТІ ТА КОРЕЛЯЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТ «ЖОРСТОКІСТЬ», «НАСИЛЬСТВО», «АГРЕСІЯ»
стор. 124

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЄРМАКОВА Г.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
стор. 129

КУЧКО А.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ ПРИ КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННІ У ЦАРИНІ ПРАЦІ: СТАН РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ
стор. 135

КЛЄЦ Т.С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОЗНАК ШТРАФНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
стор. 143

ШИШИКІН С.М.
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЙОРК-АНТВЕРПЕНСЬКИХ ПРАВИЛ
стор. 151

КНЯЗЬКА Л.А.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
стор. 157

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАРАНОВСЬКА В.М., ДИКАРЄВ О.І.
ПРАКТИКА ПРАВОВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОБАВЛЕНОЇ ВАРТОСТІ
стор. 162

ДАВИДЮК Х.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
стор. 172

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОБРОВНИК С.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Д.А. ШЕВЧЕНКО НА ТЕМУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ХVІІІ –ХХ СТОЛІТТЯ)
стор. 180

ОЛІЙНИК Р.В.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ДОНОРСТВА І ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 182

ШЕВЧЕНКО Н.Л., БОНДАР В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМИ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
стор. 188

РУДНИЧЕНКО С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
стор. 192

СУББОТ А.І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ
стор. 196

КОРОЛЬ О.В.
ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ У РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 204

ЯЦЕНКО Ф.П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
стор. 212

СТАРЧЕНКО В.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 218

ГРЕЧКО О.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 224