Наше Право. 2021 р., № 2

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО №2 2021

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ПАВЛЕНКО В.С.
КОРУПЦІЯ І СУВЕРЕНІТЕТ: ДОСВІД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ

стор. 5

MOJDEH P.
WOMEN’S HEALTH IS A TOOL FOR WORLD HAPPINESS

стор. 12

ОБЛОВАЦЬКА Н.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

стор. 19

КОТЬКО М.І.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

стор. 24

ПАВЛІЧЕНКО І.М.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ

стор. 30

СУХОРУКОВ М.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

стор. 37

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М., РУДАНЕЦЬКА О.С.
ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

стор. 43

АРТЕМЕНКО О.В., ЛИТВИН Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

стор. 49

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

стор. 56

БОЙКО О.М.
ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

стор. 62

СІТНІКОВ В.В.
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

стор. 68

ІВАНОВ С.М.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

стор. 75

УЛЮТІНА О.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

стор. 80

ВЕРЕСЕНКО Ю.В.
ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

стор. 86

БАТМАНОВА В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

стор. 93

АНІСІМОВ К.І.
ПАРТНЕРСТВО ЯК МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

стор. 99

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В., СКРЕКЛЯ Л., ЛЕМЕХА Р.
ШТРАФ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ОЗНАКОЮ СКЛАДІВ ЯКИХ Є ІСТОТНА ШКОДА

стор. 104

НАЗИМКО Є.С., ЩЕРБІНА А.В.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

стор. 109

БОТНАРЕНКО І.А.
ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

стор. 117

НАУМОВА А.О.
ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК – АКТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДСУДНОГО

стор. 125

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПРИВАТНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

стор. 131

ТРОЦЮК Н.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
ПРАВОВІ АСПЕКТИ

стор. 139

ШИШКА Н.В.
РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ПРОЦЕСІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

стор. 147

ЩЕРБАКОВ В.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ НЕДІЙСНИМ, ВЧИНЕНОГО ПІД ВПЛИВОМ ПОМИЛКИ ТА ОБМАНУ

стор. 157

МОЖАРОВСЬКИЙ М.Ю.
КОМПЛАЄНС-ФУНКЦІЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ

стор. 165

ПРИХОЖАНОВ В.О.
КАТЕГОРІЇ «ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ», «ГУДВИЛ» ТА «ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ»

стор. 174

СЕМЕНИШИНА-ФІГОЛЬ Б.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

стор. 179

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

КРАВЧЕНКО В.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ХОВПУН О.С.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРЕКОНАНЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

стор. 185

ТАМБОВЦЕВ Д.
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

стор. 191

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

стор. 199

САВЧУК Р.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

стор. 205

КУРЕПІН Р.Ю.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

стор. 211

БОДНАР С.В.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

стор. 217

ГУЛАК О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ В РАМКАХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

стор. 223

ЗІНКЕВИЧ В.К.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ)

стор. 229

МАРТИНЮК А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ

стор. 235

ГОВОРУЩАК К.К.
СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
стор. 240