Наше Право. 2020 р., № 04

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО №4 2020

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГРЕНЬ Н.М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ: НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

стор.5

ПАРУТА О.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ДЕПРИВАЦІЯ ЯК СТАН СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИ

стор.10

МЕДВІДЬ О.О.
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

стор.16

КОМАРНИЦЬКИЙ О.Л.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОГО ШТРАФУ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

стор.21

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БОРТНИК Н.П., КАПІТАН О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

стор.27

ТИХОМИРОВ Д.О.
ГРОМАДСЬКА ТА ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

стор.34

ТОКАРЄВА К.С.
МЕДІАЦІЯ У СПОРАХ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

стор.39

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СЛИНЬКО С.В., СЛИНЬКО Д.С., ФИЛИН Д.В., СТРАТОНОВ В.М.
КРИМІНАЛЬНА ДЕЛІНКВЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

стор.47

ЛИТВИН Н.А., КРУПНОВА Л.В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

стор.55

ЛИСЕНКО С.О.
ЗАЛУЧЕННЯ КАДРІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ – ІННОВАЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

стор.63

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

стор.70

БЕЗГИНСЬКИЙ Ю.С.
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТ ВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

стор.77

ГОНЧАРУК В.Л.
ДОХОДИ, ЩО МОЖУТЬ СТАТИ ПРЕДМЕТОМ ПРЕДИКАТНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВПОРУШЕННЯ

стор.83

БУРЛАКА Я.А.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СЛІДЧИМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

стор.92

ЛАДАНІВСЬКА Н.
МІСЦЕ ВЧЕННЯ ПРО ПОТЕРПІЛОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СИСТЕМІ НАУК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ

стор.99

САЛМАНОВ О.В.
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК СКЛАДОВА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

стор.105

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТ.37 ЗУ «ПРО ІПОТЕКУ» ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

стор.111

ЧЕРНЕГА А.П., ОБЛОВАЦЬКА Н.О.
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 2016 РОКУ ТА ВНЕСЕНИХ ЗМІН ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ

стор.119

ВОЛЕВСЬКИЙ Л.В.
ОСТАТОЧНІСТЬ РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У РЕКОДИФІКОВАНОМУ ГПК УКРАЇНИ

стор.125

ПІЛЯК Н.І.
ЗАХИСТ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

стор.130

КОТУХА О., ЧАБАН О., ЛОЗИНСЬКА Т.
ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ

стор.136

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗАВІРУХА Ю.О.
МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН

стор. 143

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

стор.148

З’ЇЗДИ, НАРАДИ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ НАУК В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ» м. Дрогобич, Україна – 30 січня 2021 року

стор.153

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОРТНИК Н.П., МАЛЕЦЬ М.Р.
СТАТУС БІЖЕНЦЯ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

стор.156

ПІЦЬ Л.С., ГАЛЬОВИЧ Г.Б., КУЗІВ І.-М.І., ВАСЬКІВ М.Б.
ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА

стор.163

ПАНЬКО М.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТА ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.96-3 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

стор.170

СТИРАНКА М.Б.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ОЗНАКИ СЕПАРАТИЗМУ

стор. 176

НОС С.П.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМИ) ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО ВИРОКУ, РІШЕННЯ, УХВАЛИ АБО ПОСТАНОВИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 181

РОМАНЕНКО Р.Р.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОХОРОНИ ЛІСІВ
стор. 187

КОМАРНИЦЬКА І.І.
ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
стор. 193

КРАМАР Р.
АДМІНІСТРАТИЧНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (АРМА) В СИСТЕМІ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 
стор. 199

ДМИТРЕНКО О.Д.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 207

МЕЛЬНИЧЕНКО А.М.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 214

КУШНІР Д.М.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
стор. 220

ФЕДОРЕНКО І.Л.
ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ТА ТИПОВІ СЛІДИ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ
стор. 226

КАЛУШКА В.М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
стор. 232