Наше Право. 2019 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2019 р., № 02

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ФРАНЦУЗ-ЯКОВЕЦЬ Т.А.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
стор. 5

ПЄШКОВ В.В.
СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ТА ІНШІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ПРОБЛЕМАТИКА ЗНАХОДЖЕННЯ БАЛАНСУ
стор. 
11

ПОЛОЗЕНКО А.В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
стор. 16

МАТУШКІНА І.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ЯК ПРАВО НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 22

СЕМЕНОВИЧ В.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ ПРО МОВУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 28

ГОСПОДАРЕЦЬ Д.М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ РОЗУМІННІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 32

СОЛОВЕЙ А.О.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 39

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ТОПЧІЙ Ю.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ
стор. 43

КРОЛЕНКО Д.Ю.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ
стор. 50

ГОНЧАРУК М.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 56

ХИЛЯ М.М.
НОРМОТВОРЧІСТЬ СУБ ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
стор. 62

ШЕВЧЕНКО С.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК НА ПОЛІГРАФІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
стор. 67

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КОВАЛЬЧУК С.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО БАЛАНСУ МІЖ ВИМОГАМИ ЗАГАЛЬНОГО (СУСПІЛЬНОГО) ІНТЕРЕСУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК УМОВА ПРАВОМІРНОСТІ ВТРУЧАННЯ У НЬОГО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ
стор. 74

ЛИЧЕНКО І.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 83

ВОЛОВЕЦЬ Ю.І., КАНЦІР В.С.
ІНІЦІЮВАННЯ, УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ:
ОКРЕМІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИМІРИ
стор. 88

КРЕТ Г.Р.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ «ОБҐРУНТОВАНА ПІДОЗРА» ТА «ДОСТАТНІ ПІДСТАВИ» ПІД ЧАС ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ І ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ
стор. 93

ПОСВИСТАК О.М.
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
стор. 100

БИЧІН С.О.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНІ ОЗНАКИ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 108

НОСАЧ А.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 115

БЕСЧАСТНА В.В.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ, ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 121

КАЛАШНИКОВ К.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВИДУ КОЛОНІЇ
стор. 128

ТАНАДЖІ В.Г.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ УГОДИ ПРО ПРАЦЮ СТОСОВНО ГРОМАДЯНИНА, З ЯКИМ УКЛАДЕНА УГОДА ЩОДО ЙОГО РОБОТИ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (СТ. 173 КК УКРАЇНИ)
стор. 136

ПИСАРЧУК Р.В.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ: РОЗМЕЖУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
стор. 142

МАКОВЕЦЬКА Н.Є., ЯРЕМКО Г.З.
“СВОЯ ОСЕЛЯ – НЕПРИСТУПНА СКЕЛЯ”, АБО ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
стор. 149

ГОРГАН О.Л.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ І ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
стор. 154

СОПРОНЮК О.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САНКЦІЙ У МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 161

КИСЬКО А.І.
ДОПИТ ЯК ЗАСІБ ВИКРИТТЯ ОРГАНІЗАТОРА ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
стор. 169

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЄФРЕМОВА І.О.
ОБМЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ
стор. 177

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ШПАКОВИЧ О.М., КАРАЙКО Д.О.
МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
стор. 183

ДИСКУСІЇ ,ОБГОВОРЕННЯ ,АКТУАЛЬНО

KLYMENKO O.A.
REVISITING THE CRIME SITUATION IN UKRAINE
стор. 189

САЗОНОВ В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор.194

КАНЦІР В.С., МАРИСЮК К.Б.
ДЕТЕРМІНАНТИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
стор.204

БОРТНИК Н.П., ПАРПАН У.М., ГУЛАК Л.С.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
стор.210

СТЕЛЬМАЩУК П.Я.
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор.216

ІВАНЕЦЬ М.Я.
ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
стор.221

СУГАК О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор.225

СВІТЛАК І.
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
стор.231

МАСЛЕННИКОВА Т.А., ХОВПУН О.С.
ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА
стор. 236

ТАТАРИН Н.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 243

БОДНАР С.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 247