Наше Право. 2019 р., № 01

PDF АРХІВ: Наше Право. 2019 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ТЕРТИШНИК В.М.
ЗЕМЛЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
стор.5

ДІМІТРОВ М.К.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГРОЗУ В ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
стор.11

САНАГУРСЬКА Г.М.
ОГЛЯД ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ
стор.18

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КУРКО М.Н.
ПОДАТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ
стор.23

БУХАНЕВИЧ О.М., РИБІНСЬКА А.П.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗБУДОВИ СЕРВІСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
стор.29

ЖУКОВ С.В.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПРАВІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ
стор.37

ЗОЛОТА Л.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
стор.42

ХУДОБА І.С.
МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ
стор.49

КЛІМОВА С.М.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕЖИМІВ ОБІГУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ  …стор.56

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ О.В.
КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯМ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ В УКРАЇНІ
стор.64

ОСЛАВСЬКИЙ М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИСНОВКІВ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
стор.70

ЄФІМЕНКО А.Г.
ВИМОГА ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАДІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ЄС ТА УКРАЇНІ:
СПІВВІДНОШЕННЯ
стор.77

РОМАНЮК М.В.
АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ   …стор.81

КОВТЮХ Н.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ
стор.86

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СЛИНЬКО С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор.92

ВОРОБЧАК А.Р.
СТРУКТУРА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор.97

ГЛАДКОВА Є.О.
СИСТЕМА ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ
стор.105

СТИРАНКА М.Б.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ
стор.111

ЮРЧЕНКО В.В.
ПРОКУРОР ЯК КЕРІВНИК РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор.118

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

АВЕТИСЯН М.Р.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ЗМІСТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
стор.125

СЄРОВ С.Л.
УПРАВЛІНСЬКА ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор.132

ШУПАРСЬКИЙ Т.І.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор.139

ОЛІЙНИК Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
стор.146

ЄФРЕМОВА І.О.
УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
стор.151

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

КОЩИНЕЦЬ В.В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор.157

CТОРОЖУК Д.А.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВОВИЙ ПРОГРЕС
стор.163

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДРАЧОВ О.В., БАРГУІССА З.
ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ООН ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЖІНОК
стор.170

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОРТНИК Н.П., ЄСІМОВ С.С.
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор.175

ВЕЛИЧКО О.М.
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
стор.183

ГУДИМ Л.Я.
ПРАВОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА
стор. 189

КАПУШ І.І.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ОСВІТИ
стор. 195

ЛЕДВІЙ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 201

ЄСІМОВ С.С., МАЛЕЦЬ М.Р., СТЕЛЬМАЩУК П.Я.
ЗАКОННІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 207

КІРІНДЯСОВ М.Г.
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ДОСВІД ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВ
стор. 220

КОВАЛЕНКО Д.А.
«ПРИМУШУВАННЯ», ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗА ПЕРЕШКОДЖЕННЯ З’ЯВЛЕННЮ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО, ЕКСПЕРТА, ПРИМУШУВАННЯ ЇХ ДО ВІДМОВИ ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ ЧИ ВИСНОВКУ
стор. 226

СІРОТКІНА М.В.
ЩОДО СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 232

КОНТИМИРОВА В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИМИ УСТАНОВАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 238