Наше Право. 2018 р., № 01

PDF АРХІВ: Наше Право. 2018 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Камінська Н.В., Бондар І.Ю.
Сурогатне материнство: проблеми кваліфікації та перспективи законодавчого регулювання в Україні  … стор. 5

Москалюк О.В.
Як футбол дозволяє краще зрозуміти проблеми тлумачення правових норм   … стор. 13

Антонова О.Р.
Сутність та структура механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї   … стор. 17

Букач В.В., Палюх А.Я.
Конституційні гарантії права людини і громадянина на правову допомогу в Україні   … стор. 23

Vasyl GEORZI, Nicole ROMANOVA
NATO /EAPC policy: gender equality as a constituent for the success of missions and operations   … стор. 27

Демиденко В.О.
Принципи як фундаментальна основа реалізації органами місцевого самоврядування законодавства України щодо кібербезпеки   … стор. 33

Іляшко О.О., Хлабистова К.В.
Інститут люстрації та права людини: проблеми співвідношення   … стор. 40

Сьох К.Я.
Реформи у сфері децентралізації влади: досвід Польщі для України   … стор. 48

Моргун В.В.
Децентралізація повноважень та матеріально-фінансових ресурсів (на прикладі міст України)  … стор. 55

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пономарьов С.П.
Удосконалення сектора безпеки і оборони у сфері обороноздатності України   … стор. 60

Почанська О.С.
Соціально-економічні права і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні: зміст та правове забезпечення   … стор. 65

Бересток Б.П.
Міжнародна діяльність національної гвардії України   … стор. 72

Лисенко Ю.О.
Принципи представництва в адміністративному судочинстві України   … стор. 79

Тетеря В.М.
Напрямки вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення національної поліції України на регіональному рівні   … стор. 85

Боршош І.С.
Зарубіжний досвід діяльності органів місцевої влади як суб’єкта забезпечення законності та правопорядку у регіоні та можливості його використання в Україні   … стор. 92

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Канцір В.С., Ольховська А.А.
Співвідношення засад організації і діяльності прокуратури:
верховенства права та законності   … стор. 98

Марисюк К.Б., Терехова В.О.
Поняття та ознаки катування і відмінність катування від суміжних кримінально караних діянь   … стор. 105

Волинець Р.А.
Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони фондового ринку в україні, що пов’язані з поліпшенням правозастосовчої практики   … стор. 111

Шемчук В.В.
Комплекс наукових підходів з визначення сутності інформаційного протиборства в сучасних умовах   … стор. 117

Мозоль С.А.
Сучасні загрози кримінологічній безпеці   … стор. 121

Топчий Н.В.
Досудова доповідь у кримінальному судочинстві України   … стор. 128

Даниляк А.В.
Принципи взаємодії при розслідуванні економічних злочинів, вчинених організованими групами   … стор. 135

Левін В.І.
Судовий контроль у механізмі забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи під час проведення обшуку   … стор. 141

Льозний О.А.
Окремі питання щодо сутності події корупційного злочину у сфері службової діяльності   … стор. 148

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Гордейчук В.В.
Поняття та склад порушення виключного права на торговельну марку як підстави виникнення охоронного правовідношення інтелектуальної власності   … стор. 154

Іскра С.Л.
Місце і значення доктрини в системі джерел цивільного права   … стор. 160

Філософія та психологія права

Благута Р.І., Балинська О.М.
Філософія кризи влади  … стор. 165

Павлишин О.В.
Літературознавство в дореволюційній Росії як теоретичне джерело сучасної семіотики та семіотики права  … стор. 172

ПОРІВНЯЛЬНЕ І ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Шпакович О.М.
Взаємозв’язок та взаємодія правових систем ради Європи, європейського союзу та національних правових систем  … стор. 179

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Zubkova L., Shupik D.
International legal regulation of greenhouse gas emissions and Ukrainian policy on implementation of the Kyoto protocol  … стор. 186

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Кібець Д.В.
Форми валютного регулювання в Україні  … стор. 192

Уткіна М.С.
Фінансова система України як складова світової фінансової системи  … стор. 198

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

Довбенко М.В.
Рецензія на статтю Лощихина О.М., Пашка П.В., Шевченка А.Є. «Проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті європейського досвіду»  … стор. 202

Тітко І.А.
Рецензія на монографію С.О. Ковальчука «Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи»  … стор. 204

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

Віннік С.О.
Концептуальні засади вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю … стор. 206

Щирба М.Ю.
Поняття «пацієнт»: оновлення методологічно-правових підходів … стор. 212

Семенишин М.О.
Взаємодія органів та підрозділів національної поліції щодо запобігання насильницьким грабежам в Україні … стор. 218

Вороний О.О.
Завдання та функції служби безпеки України як суб’єкта протидії корупції та організованій злочинності  … стор. 226

Солонецький І.І.
Міжнародно-правові акти як складова нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні … стор. 231

Контимирова В.В.
Поняття та особливості адміністративно-правового статусу судово-експертних установ України як суб’єктів взаємодії … стор. 237

Морквін Д.А.
До характеристики повноважень національної гвардії України як суб’єкта правоохоронної діяльності … стор. 243

Боднар С.В.
Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює державно-приватне партнерство у сфері вищої освіт … стор. 248

Бершов Г.Є.
Форми використання спеціальних знань під час розслідування військових злочинів… стор. 253