Наше Право. 2017 р., № 04

PDF АРХІВ: Наше Право. 2017 р., № 04

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Лисенко С.О.
Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва
в теорії та практиці … стор. 5

Щирба М.Ю.
До дискусії про правовий статус особи … стор. 15

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Ільницький М.С.
Конституційний процес в Україні … стор. 20

Бондаренко Б.О.
Конкурсна процедура відбору суддів Конституційного Суду України:
до питання конституційності … стор. 26

Якушина О.С.
Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні … стор. 33

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Світлична Ю.О.
Адмінстративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види … стор. 39

Щокін Р.Г.
Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання … стор. 46

Небрат О.О., Яценко В.П.
Охорона лісового фонду як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 53

Павлюк Н.М.
Адміністративно-правове забезпечення діяльності національної поліції України щодо захисту права власності … стор. 60

Ковальчук А.Ю.
Громадяни України як суб’єкти забезпечення
фінансово-економічної безпеки … стор. 65

Легка О.В.
Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності … стор. 71

Остапенко І.О.
Військовий гарнізон як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 76

Котормус Т.І.
Нормативно-правові гарантії адміністративно-правового захисту
права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції … стор. 82

Єпішко І.С.
Окремі питання захисту прав поліцейського … стор. 90

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Ковальчук С.О.
Належність речових доказів у кримінальному провадженні … стор. 94

Почанська О.С.
Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в україні … стор. 102

Луценко Ю.В.
Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі італійської республіки … стор. 110

Бурбела Ю.С.
Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України … стор. 117

Грень P.Р.
Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів … стор. 123

Маслюк О.В.
Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення … стор. 129

Шестаков В.І.
Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України … стор. 135

Шова І.О.
Фальсифіковані відбитки пальців рук як об’єкт діагностичної дактилоскопії … стор. 141

Пилипенко І.
Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? … стор. 150

Нижник Г.П.
Протиправна діяльність захисника у кримінальному провадженні … стор. 157

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Тертишник В., Одинцова І.
Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ … стор. 164

С’єдіна І.І.
Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії … стор. 172

Кожевникова В.О.
Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій … стор. 179

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Єрмакова Г.С.
Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості … стор. 188

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Христинченко Н.П.
Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб’єктів оподаткування в 2017 році … стор. 194

Попова С.М.
Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб’єктами фінансових правовідносин … стор. 200

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

Панов М.І.
РЕЦЕНЗІЯ на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука
«Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики» … стор. 205

Світличний О.П.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект», підготовлену Ковальчук А. Ю.  … стор. 207

Заросило В.О.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Адміністративно-правові засади публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні», підготовлену Векличем В. О. … стор. 209

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ,  АКТУАЛЬНО

Воробей В.М.
Поняття та види сексуального насильства щодо особи, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах … стор. 210

Майоров В.В.
Передумови нормативно-правового забезпечення реформ органів Національної Поліції … стор. 215

Василенко Я.М.
Організаційні засади здійснення відомчого контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні … стор. 218

Банах С.В.
Проблемні аспекти фінансового забезпечення органів прокуратури… стор. 234

Шенцев Д.О.
Розмежування правовідносин, які виникають під час забезпечення безпеки виборчого процесу … стор. 239

Невядовський В.О.
Досвід провідних країн Європи щодо здійснення контролю за якістю вищої освіти … стор. 244

Боднар С.В.
Мета та завдання державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти … стор. 250