Наше Право. 2017 р., № 04

PDF АРХІВ: Наше Право. 2017 р., № 04

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Лисенко С.О.
Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва
в теорії та практиці … стор. 5

Щирба М.Ю.
До дискусії про правовий статус особи … стор. 15

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Ільницький М.С.
Конституційний процес в Україні … стор. 20

Бондаренко Б.О.
Конкурсна процедура відбору суддів Конституційного Суду України:
до питання конституційності … стор. 26

Якушина О.С.
Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні … стор. 33

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Світлична Ю.О.
Адмінстративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види … стор. 39

Щокін Р.Г.
Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання … стор. 46

Небрат О.О., Яценко В.П.
Охорона лісового фонду як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 53

Павлюк Н.М.
Адміністративно-правове забезпечення діяльності національної поліції України щодо захисту права власності … стор. 60

Ковальчук А.Ю.
Громадяни України як суб’єкти забезпечення
фінансово-економічної безпеки … стор. 65

Легка О.В.
Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності … стор. 71

Остапенко І.О.
Військовий гарнізон як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 76

Котормус Т.І.
Нормативно-правові гарантії адміністративно-правового захисту
права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції … стор. 82

Єпішко І.С.
Окремі питання захисту прав поліцейського … стор. 90

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Ковальчук С.О.
Належність речових доказів у кримінальному провадженні … стор. 94

Почанська О.С.
Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в україні … стор. 102

Луценко Ю.В.
Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі італійської республіки … стор. 110

Бурбела Ю.С.
Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України … стор. 117

Грень P.Р.
Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів … стор. 123

Маслюк О.В.
Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення … стор. 129

Шестаков В.І.
Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України … стор. 135

Шова І.О.
Фальсифіковані відбитки пальців рук як об’єкт діагностичної дактилоскопії … стор. 141

Пилипенко І.
Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? … стор. 150

Нижник Г.П.
Протиправна діяльність захисника у кримінальному провадженні … стор. 157

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Тертишник В., Одинцова І.
Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ … стор. 164

С’єдіна І.І.
Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії … стор. 172

Кожевникова В.О.
Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій … стор. 179

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Єрмакова Г.С.
Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості … стор. 188

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Христинченко Н.П.
Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб’єктів оподаткування в 2017 році … стор. 194

Попова С.М.
Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб’єктами фінансових правовідносин … стор. 200

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

Панов М.І.
РЕЦЕНЗІЯ на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука
«Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики» … стор. 205

Світличний О.П.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект», підготовлену Ковальчук А. Ю.  … стор. 207

Заросило В.О.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Адміністративно-правові засади публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні», підготовлену Векличем В. О. … стор. 209

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ,  АКТУАЛЬНО

Воробей В.М.
Поняття та види сексуального насильства щодо особи, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах … стор. 210

Майоров В.В.
Передумови нормативно-правового забезпечення реформ органів Національної Поліції … стор. 215

Василенко Я.М.
Організаційні засади здійснення відомчого контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні … стор. 218

Банах С.В.
Проблемні аспекти фінансового забезпечення органів прокуратури… стор. 234

Шенцев Д.О.
Розмежування правовідносин, які виникають під час забезпечення безпеки виборчого процесу стор. 239

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄВРОПИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
ЗА ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

стор. 244