Наше Право. 2017 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2017 р., № 02

ЗМІСТ

БІОГРАФІЯ ЮВІЛЯРА

Бандурка Олександр Маркович  стор. 5

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

Кожемякін А.А. … стор. 8

Кузнєцов В.Ф. … стор. 10

Московець В.І. … стор. 12

Головко О.М. … стор. 14

Музичук О.М. … стор. 17

Кириченко (Чапала) О.Ю. … стор. 19

Фріс П.Л., Савінова Н.А. … стор. 20

Ільков В.В. … стор. 21

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЗАХАРИЯ С., БОРШЕВСКИЙ А.
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ БЕССАРАБИИ: О СООТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И ОБЫЧНОГО (к. 60-х -70-e гг. XIX в.)  … стор. 22

СОСНА А.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВО НА ЗАЩИТУ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  … стор. 28

БОРШЕВСКИЙ А.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРИДНЕСТРОВЬЯ  … стор. 37

ПАЩЕНКО Д.А.
РЕЖИМНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО МІЛІТАРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА (1939-1941 рр.) … стор. 43

ЄФІМЕНКО А.Г.
СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ … стор. 51

КУДРЯВЦЕВА К.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ … стор. 58

СЛИВІНСЬКА А.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ … стор. 63

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ … стор. 72

ЄФРЕМОВА І.О.
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ … стор. 77

ІЛЬКОВ В.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ … стор. 83

ФЕЛИК В.І.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор. 90

КИРИЧЕНКО (ЧАПАЛА) О.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ … стор. 96

ОКОЛОВИЧ М.Є.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОЧИНІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ОКРЕМИХ МІСТОБУДІВНИХ ПИТАНЬ … стор. 100

СІРАНТ О.Р.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ – СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ … стор. 107

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ФРІС П.Л., САВІНОВА Н.А.
МОДЕЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ … стор. 113

РИБАЛКА Н.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ … стор. 119

ПЕТРОВ В.В., ТАРАСЕНКО А.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ … стор. 124

НАЛУЦИШИН В.В.
ЗАРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРАВОВИМ ПОРЯДКОМ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ … стор. 132

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

АРСЕНИ И.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА … стор. 139

СОЛОМЧАК Х.Б.
ПРЕЗУМПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА … стор. 144

ШАПОВАЛОВА К.С.
ГУДВІЛ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ОЦІНКА ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ … стор. 151

БАУЛА М.В.
ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ … стор. 158

БОНДАРЕНКО Б.О.
ОКРЕМІ ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ … стор. 164

СУДОУСТРІЙ

МЕЛІХОВА Ю.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ … стор. 170

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ … стор. 177

ЯЦИШІН Є.О.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ … стор. 184

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОПАНАСЕНКО А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ВАТИКАНУ ТА АПОСТОЛЬСЬКОГО ПРЕСТОЛУ … стор. 191

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАНЬ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
 … стор. 196

ЄВЧУК Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ПРОКУРАТУРИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ПИТАННЯХ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
 … стор. 204

КРИВКО О.О.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ВІДДІЛІВ
 … стор. 208

ЛУЦЕНКО Л.А.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ
КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ… стор. 214

СТОЯНОВА Г.П.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК З ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ САДИБНОГО ТИПУ
стор. 220

РУМЯНЦЕВ О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

стор. 226

ШЕВЧЕНКО Д.А.
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

стор. 232