Наше Право. 2017 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2017 р., № 02

ЗМІСТ

БІОГРАФІЯ ЮВІЛЯРА

Бандурка Олександр Маркович
стор. 5

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

Кожемякін А.А. … 
стор. 8

Кузнєцов В.Ф. … 
стор. 10

Московець В.І. … 
стор. 12

Головко О.М. … 
стор. 14

Музичук О.М. … 
стор. 17

Кириченко (Чапала) О.Ю. … 
стор. 19

Фріс П.Л., Савінова Н.А. … 
стор. 20

Ільков В.В. … 
стор. 21

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЗАХАРИЯ С., БОРШЕВСКИЙ А.
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ БЕССАРАБИИ: О СООТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И ОБЫЧНОГО (к. 60-х -70-e гг. XIX в.)
стор. 22

СОСНА А.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВО НА ЗАЩИТУ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
стор. 28

БОРШЕВСКИЙ А.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРИДНЕСТРОВЬЯ
стор. 37

ПАЩЕНКО Д.А.
РЕЖИМНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО МІЛІТАРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА (1939-1941 рр.)
стор. 43

ЄФІМЕНКО А.Г.
СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ
стор. 51

КУДРЯВЦЕВА К.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 58

СЛИВІНСЬКА А.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
стор. 63

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
стор. 72

ЄФРЕМОВА І.О.
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
стор. 77

ІЛЬКОВ В.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
стор. 83

ФЕЛИК В.І.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 90

КИРИЧЕНКО (ЧАПАЛА) О.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 96

ОКОЛОВИЧ М.Є.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОЧИНІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ОКРЕМИХ МІСТОБУДІВНИХ ПИТАНЬ
стор. 100

СІРАНТ О.Р.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ – СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
стор. 107

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ФРІС П.Л., САВІНОВА Н.А.
МОДЕЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ
стор. 113

РИБАЛКА Н.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
стор. 119

ПЕТРОВ В.В., ТАРАСЕНКО А.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
стор. 124

НАЛУЦИШИН В.В.
ЗАРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРАВОВИМ ПОРЯДКОМ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ
стор. 132

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

АРСЕНИ И.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
стор. 139

СОЛОМЧАК Х.Б.
ПРЕЗУМПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 144

ШАПОВАЛОВА К.С.
ГУДВІЛ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ОЦІНКА ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ
стор. 151

БАУЛА М.В.
ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
стор. 158

БОНДАРЕНКО Б.О.
ОКРЕМІ ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
стор. 164

СУДОУСТРІЙ

МЕЛІХОВА Ю.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ
стор. 170

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
стор. 177

ЯЦИШІН Є.О.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
стор. 184

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОПАНАСЕНКО А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ВАТИКАНУ ТА АПОСТОЛЬСЬКОГО ПРЕСТОЛУ
стор. 191

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАНЬ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

стор. 196

ЄВЧУК Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ПРОКУРАТУРИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПИТАННЯХ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

стор. 204

КРИВКО О.О.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ВІДДІЛІВ
стор. 208

ЛУЦЕНКО Л.А.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ
стор. 214

СТОЯНОВА Г.П.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК З ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ САДИБНОГО ТИПУ
стор. 220

РУМЯНЦЕВ О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
стор.
226

ШЕВЧЕНКО Д.А.
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
стор. 232

БЕРШОВ Г.Є.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 238