Наше Право. 2016 р., № 05

PDF АРХІВ: Наше Право. 2016 р., № 05

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЛУПУ А.К.
РЕФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У ПОЗАКРИМІНАЛЬНІЙ СФЕРІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ  стор.5

ОЛЕКСІЙ У.О.
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СПРАВЕДЛИВОЇ ДЕРЖАВИ  стор.11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОПОВА Л.М., САВЧЕНКО А.О.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДОКАЗИ ТІНЬОВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ  … стор.15

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  … стор.21

КАЛАШНИК М.В.
ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ  … стор.27

КОЗАЧУК Д.А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ  … стор.31

КАРТУЗОВА І.О., ОСАДЧИЙ А.Ю.
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ   … стор.38

КОМЗЮК М.А., ЛИПІЙ Є.А.
ПРО ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР  … стор.44

ЛЕГКА О.В.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ  … стор.51

ФЕЛИК В.І.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  … стор.57

БІЛА-ТЮРІНА Ю.З.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ … стор.63

ШОПТЕНКО С.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ … стор.69

НАГОРНИЙ П.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА РІВНІ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ … стор.76

НОСАЧ А.В.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ … стор.83

ФАЙНГОЛЬД І.Д.
ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ ЗА АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ … стор.88

ЧИЧЕРСЬКА М.І.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ СУДІВ … стор.93

СЕМЕРЕЙ Б.В.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ … стор.101

РУНОВА В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ … стор.105

МИХАЛЬСЬКИЙ О.О.
ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ … стор.110

АЮПОВА Р.М.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ … стор.116

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАБЕНКО А.М., НАЗИМКО Є.С.
ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ … стор.122

ГРИНЮК В.О.
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ … стор.126

ЛУБЕНЦОВ А.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ … стор.133

КОВАЛЕНКО А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДОСУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ  … стор.138

АНДРІАНОВА Т.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ, У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН … стор.144

ЛЬОЗНИЙ О.А.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  … стор.149

ЛЕВІН В.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ … стор.154

ФІЛОСОФІЯ  ПРАВА

ЛЕВЧУК Н.В.
ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ Г. КЕЛЬЗЕНА ТА І. БЕРЛІНА  … стор.161

НАЛУЦИШИН В.В.
ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ  … стор.167

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОНОНЕЦЬ В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ СТРУКТУРНИХ ОРГАНІВ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  … стор.172

ЛАТКОВСЬКИЙ П.П.
ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК ФОРМА ПОТОЧНОГО БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ  … стор.177

ДИСКУСІЇ,ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОЖЕНКО Н.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ  … стор.184

ДАНИЛЕНКО О.В.
ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВИХ ПРАВ  … стор.188

ПИТУХ Ю.Ю.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  … стор.194

КІРІНДЯСОВ М.Г.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ У КРАЇНАХ РОМАНСЬКО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї  … стор.202

МАЛАХОВСЬКА І.Б.
ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  … стор.210