Наше Право. 2016 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2016 р., № 02

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бандурка О.М.
Напрями конституційної реформи в Україні … стор. 5

Гацелюк В.О.
Правова оцінка діяльності самопроголошених організацій в документах Верховної Ради України та рішеннях українських судів: порівняльний аналіз … стор. 11

Кравченко Т.Д.
Проблема становлення інституту демократії в Україні: основні аспекти … стор. 19

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Райнін І.Л.
Адміністративно-правові умови ефективного управління регіоном … стор. 24

Кицул Ю.С.
Общественные объединения в Украине: административно-правовой статус… стор. 30

Хатнюк Ю.А.
Повноваження суб’єктів публічного управління у сфері соціального захисту населення України … стор. 36

Євдокіменко С.В.
Перспективи розвитку судово-економічних експертиз … стор. 42

Пастернак І.М.
Нормативно-правове регулювання взаємодії у діяльності органів по охороні кордону: історичний аспект … стор. 47

Шинкар Т.І.
Зарубіжний досвід правового забезпечення медіації та можливість його використання в Україні … стор. 54

Волоско Я.О.
Організаційно-правові питання участі України у міжнародному ринку праці … стор. 59

Данчул О.С.
Особливості професійної діяльності ДСО у сфері профілактики правопорушень в контексті побудови «сервісної» держави… стор. 64

Шушулкова В.Д.
Відповідальність членів адміністративних комісій: муніципально-правовий аспект … стор.71

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Черновський О.К.
Вплив «якірного ефекту» на формування внутрішнього переконання судді … стор.78

Берзин П.С.
Основные направления понимания уголовного права в императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов … стр. 81

Митрофанов І.І.
Функції норм кримінального права … стор. 88

Крижановський А.С., Крижановська В.А.
Усвідомлення мотивації терористичної діяльності – ключ до ефективної протидії … стор.95

Руфанова В.М.
Нормативно-правове забезпечення протидії сепаратизму в Україні … стор.101

Вандін Є.В.
Організаційні засади функціонування спеціальної антикорупційної прокуратури … стор. 107

Гнатенко В.С.
Докази: теоретичні питання та практика застосування … стор. 113

Огородник Є.І.
Удосконалення механізму реалізації  кримінально-виконавчої політики України … стор. 118

Пекар П.В.
Пропаганда війни в законодавстві про кримінальну відповідальність пострадянських країн… стор. 125

Лемеха Р.І.
Істотна шкода як ознака, передбачена загальною частиною кримінального кодексу України … стор.132

Поліщак Н.І.
Особливості стягнення процесуальних витрат на правову допомогу потерпілому у кримінальному провадженні … стор. 137

Гураль Л.О.
Становлення та історична обумовленість відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень в українському кримінальному праві … стор. 144

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Зінченко О.В., Матвєєв П.С.
Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки … стор. 150

Волинець Т.В.
Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності … стор. 157

Новіков Д.В.
Обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини та у законодавстві України … стор. 162

Недо К.А.
Медіація у сімейних конфліктах … стор.168

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Меленко С.Г.
Формування філософсько-правових констант у рамках філософії мілетського періоду на прикладі творчості анаксімена … стор. 173

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бухтіяров О.С.
Державна програма соціальної допомоги як форма
бюджетного фінансування соціального забезпечення … стор. 179

З’ЇЗДИ, НАРАДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Відданість Присязі та українським освітнім традиціям:
Донецький юридичний інститут відзначає 55-річчя заснування! … стор.184

ВІТАННЯ

ДЮІ – 55 років … стор.191