Наше Право. 2016 р., № 01

PDF АРХІВ: Наше Право. 2016 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Bandurka А.
Character of procedural violations at the polling stations in Ukraine during the E-DAY on October 25, 2015 …р.5

Мартинишин Г.Й.
Аналітична філософія права: до питання про визначення поняття … стор.8

Сокіл У.В.
Роль інтуїції судді при прийнятті судових рішень у філософії американського правового реалізму … стор.13

Ніщименко О.А.
Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства … стор.17

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Райнін І.Л.
Адміністративно-правові проблеми забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в Україні … стор.24

Кудерська Н.І, Кудерська І.О.
Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні … стор.27

Кобзєва Т.А.
Суди в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України … стор.36

Квасневська Н.Д.
Особливості структури судової системи України … стор. 42

Легеза Е.А.
Соотношение  электронных и публичных услуг в Украине … стор.47

Кайдашев Р.П.
Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адмінистративному судочинстві України … стор.53

Сідей О.В.
Поняття здоров’я як особистого немайнового блага фізичної особи … стор.58

Ледовський П.К.
Актуальні аспекти діяльності служби безпеки України … стор.62

Стасюк О.М.
Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України … стор.66

Ластович Д.М.
Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг … стор. 73

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Дмитрієв А.А.
До питання про виникнення, становлення та розвиток оперативно-розшукових підрозділів по боротьбі зі злочинністю на українських землях … стор.79

Канцір В.С, Сосніна О.В.
Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака у складі злочину «порушення недоторканності приватного життя» (ст. 182 кк України) … стор.87

Митрофанов І.І.
Що ж регулюється кримінальним правом? … стор.92

Луценко Ю.В., Микитчик О.В.
Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом … стор.99

Коровайко О.І.
Формування понятійно-категоріального апарату кримінального процесу на прикладі реалізації міжнародних стандартів кримінального судочинства в судовому провадженні … стор.107

Лосич С.В.
Норми про кримінальну відповідальність за здійснення терористичної діяльності в сучасному кримінальному праві Республіки Албанія … стор.114

Ященко C.О.
Підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за мисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості… стор.120

Желік М.Б.
Обсяг поняття «неправомірна вигода» за кримінальним правом України … стор.129

Поліщак Н.І.
Визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження  … стор.134

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Мірошниченко А.М., Куцевич О.П.
«Автоматичний» перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю або споруду у світлі останніх законодавчих ініціатив … стор.140

Бандурка С.С.
Способи захисту права власності підприємства … стор. 146

Попов В.А.
Класифікація договорів, що укладаються у сфері перевезення … стор.150

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Бернюков А.М.
Проблема критеріїв досягнення юридичної істини … стор.158

Калітинський В.М.
Правова ідеологія: філософсько-правовий погляд … стор.163

Дрозд В.І.
Кодифікація юстиніана: витоки, передумови, значення … стор.169

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Попова С.М., Савченко А.О.
Розширення повноважень місцевих Рад у сфері оподаткування в умовах реалізації державної регіональної політики … стор.175

Вальчук К.М.
Механізм фінансового контролю Євросоюзу … стор.180

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Малиновська Т.М.
Захист прав та інтересів дитини у сфері міжнародного усиновлення … стор.185

Білас А.І.
Щодо проблеми визначення правової природи міжнародного медичного права… стор.190

З’ЇЗДИ, НАРАДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ
Розпочато прийом матеріалів для участі у Міжнародній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції на тему:
«ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА В УМОВАХ РЕФОРМ ТА ІННОВАЦІЙ»… стор.196

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научно-практической конференции «УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И  КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» … стор.197