Наше Право. 2015 р., № 06

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 06

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Качинська М.О.
Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. … стор.5

Ясінська М.І.
Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність … стор. 10

Онищук И.
Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга … стор. 17

Косцова И.
Судебное толкование норм права в Украине:
теоретико-практические аспекты … стор.26

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Мірошниченко Ю.Р.
Проблеми сприйняття Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в конституційно-правовому вимірі …стор. 33

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пащенко К.С.
Новели розподілу судових витрат в адміністративному судочинстві України …стор.40

Пахомов В.В.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин …стор. 46

Гусаров С.М.
Суб’єкти законодавчої ініціативи в Україні …стор. 54

Талалай Д.В.
До питання про надзвичайно-правові режими в контексті забезпечення національної безпеки держави …стор. 61

Ластович Д.М.
Поняття адміністративно-правового статусу поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг …стор.71

Шатерніков М.І.
Щодо проблематики визначення сутності Адміністративних повноважень господарських судів… стор.76

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Марчак В.Я.
Дискусійні питання призначення покарання особам, визнаних судом обмежено осудними… стор. 81

Демедюк С.В., Марков В.В.
Кіберполіція України … стор.87

Остафійчук Г.В.
Гарантії процесуальних повноважень органу досудового розслідування … стор.94

Веприцький Р.С.
Суспільні процеси як фактори впливу на кримінальну ситуацію в регіоні … стор.99

Остапенко Я.С.
Загальносоціальні заходи запобігання службового підроблення… стор.107

Горшков Д.В.
Незаконное завладение транспортным средством: анализ социально-демографических признаков личности преступника … стор. 113

Шаблистий В.В.
Поняття та кримінально-правове забезпечення особистої (фізичної) безпеки людини в Україні … стор. 119

Ярмиш Н.О.
Принципи забезпечення громадської безпеки … стор.124

Супруненко Д.О.
Функції прокуратури в державному механізмі запобігання і протидії злочинам в Україні … стор. 130

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Бандурка С.С.
Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин … стор.136

Литвин С.Й.
Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав … стор.139

Соловей Н.С.
Цивільно-правовий захист права комунальної власності в Україні … стор. 144

Кроленко Д.Ю.
Цели и задачи проектов и управления проектами … стор. 148

Погребняк В.Я.
Розвиток відносин споживчого кредитування в правових системах іноземних держав … стор. 152

Курило Т.В.
Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України … стор. 157

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Шувальська Л.Р.
Особливості правового статусу присяжного як суб’єкта кримінального судочинства України … стор. 162

Бернюков А.М.
Історичні передумови, витоки та початок формування юридичної герменевтики … стор. 170

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Чабан О.М.
Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини … стор. 176

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Сідор М.І.
Бюджетні повноваження державної фіскальної служби України … стор. 182

Савченко А.О.
Інформаційне забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби України … стор. 187

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

Рувін О.Г.
Система та межі контролю за діяльністю судово-експертних установ … стор. 193