Наше Право. 2015 р., № 05

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 05

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Боршуляк І.І.
Проблеми застосування критеріїв здоров’я та психологічної придатності кадрів для служби в органах прокуратури … стор.5

Шейна А.М.
Аксіологічні засади принципу демократизму у праві … стор.10

Сергієнко О.В.
Питання контролю (нагляду) органів публічної влади в галузі містобудівної діяльності … стор.18

Калінін М.В.
Онтологічні підстави типологізації та класифікації правового конфлікту … стор.24

Левчук М.В.
Прецедентне право та загальна правова спадщина Співдружності націй … стор.30

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ошовський В.І.
Шляхи вдосконалення адміністративних процедур
діяльності державної пенітенціарної служби України крізь призму зарубіжного досвіду … стор.36

Зубрицька О.Я.
Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект … стор.43

Соломаха А.Г.
Київська університетська школа поліцейського права … стор.49

Логвиненко Б.О.
Основні типи моделей публічного адміністрування сферою охорони здоров’я … стор. 59

Голоднова Т.С.
Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні … стор.64

Литовченко О.В.
Система суб’єктів контролю за діяльністю адміністративних судів … стор.71

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Фріс П.Л.
Право громадян на зброю – «pro et contra»… стор.77

Остафійчук Г.В.
Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, вобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів … стор.85

Луценко Ю.В., Спірін А.І., Мозговий В.В.
Актуальні питання протидії корупції у воєнній сфері … стор.90

Бандурка І.О.
Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей … стор.94

Митрофанов І.І.
Місце вчинення злочину проти довкілля … стор.98

Чолан Т.
Особливості реалізації кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення… стор. 105

Богонюк Г.И.
Зарубежный опыт законодательной регламентации уголовной ответственности за неисполнение судебного решения … стор.112

Рубцов В.В.
Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за нарушение, допущенные в ходе экспертной деятельности … стор.118

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Ровний В.В.
Проблеми правового регулювання діяльності дорадників та експертів-дорадників сільськогосподарської дорадчої діяльності … стор. 124

Лазько Г.З., Ільченко А.В.
Деякі питання забезпечення позову у спорах, що виникають із страхових правовідносин … стор.131

Тіхонова М.А.
Нормативний договір у сфері фізичної культури та спорту … стор.136

Брагіна М.О.
Конвенція «Лугано» – перспективи для України … стор.144

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Савченко А.О. 
Реформування діяльності органів державної фіскальної служби України в умовах децентралізації влади … стор.149

Сірош М.В.
Особливості реалізації принципів фінансового контролю під час проведення контрольних заходів та оформлення їх результатів … стор.153

Міжнародне право

Білас І.Г.
Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України: організаційно-правовий аналіз виконання Плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького Саміту ЄС у травні 2015 року … стор.163

Цвікі В.
Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві … стор.172

Яворський Я.Т.
Повноваження Прокурора Міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи … стор.180

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

Приходько А.А.
Кількісні та якісні показники крадіжок, які вчиняють у сільській місцевості … стор.187

Ягольник О.М.
Типові слідчі версії початкового етапу розслідування розбійного нападу на інкасаторів, вчиненого організованою групою … стор.195

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

Меленко С.Г., Марчак В.Я.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію А.І. Луцького «Формування та розвиток правової ідеології в Україні» … стор.203